Quynh Vo Thi Truc

Title: JA Project Manager

Email: jennis.vo@gmail.com

School: Nguyen Hoang Group

Bio: Tôi đã làm việc trong lĩnh vực giáo dục 13 năm (9 năm là giáo viên và 4 năm là người hướng dẫn cho giáo viên) mong muốn của tôi là mang đến cho học sinh những lớp học năng động và hiệu quả. Vì vậy, tôi luôn không ngừng học tập và nghiên cứu phương pháp giảng dạy giúp học sinh hiểu bài nhanh, nhiều niềm vui. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với đồng nghiệp để làm cho mọi bài học trở thành một hành trình thú vị, để học sinh khám phá và đạt được kiến thức.


Related Sessions

View full schedule