Exploring LED circuitry

Trong hội thảo này, chúng tôi sẽ khám phá cách nhúng các thiết bị vi mạch. Bạn sẽ có dịp làm quen với pin, dây dẫn điện, băng dẫn điện và đèn LED để tìm hiểu cách kết nối mạch. Sau đó chúng ta sẽ khám phá cách các mạch mềm có thể được sử dụng để làm vòng tay, origami và bưu thiếp.

Workshop Session 3
Location: High School C412 Date: Tháng Một 26, 2019 Time: 3:00 PM - 4:00 PM Language: Hilary Nguyen