Vừa chơi vừa học. Tại sao không?

Trong hội thảo này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi. Chúng ta sẽ cùng khám phá ra một điều là tất cả mọi người đều có thể trở thành một tác nhân của sự thay đổi.

Workshop Session 2
Location: High School C412 Date: Tháng Một 26, 2019 Time: 1:30 PM - 2:30 PM Language: Quynh Vo Thi Truc