Làm thế nào để xây dựng một Makerspace!

Xây dựng và vận hành Makerspace là 1 chuỗi những công việc – luôn có điều gì đó cần phải làm! Chúng ta cần lên kế hoạch kỹ lưỡng những gì học sinh và giáo viên cần để giúp họ sẵn sàng cho dự án.
Luôn có những vấn đề khi vận hành Makerspace ví dụ như máy bị hỏng, phần mềm ngừng hoạt động …
Buổi thuyết trình này sẽ hướng dẫn bạn cách giải quyết các vấn đề, cách vận hành hiệu quả Makerspace và giúp đỡ học sinh và giáo viên xây dựng dự án của họ một cách tốt nhất

Workshop Session 1
Location: IDEA Lab Date: Tháng Một 26, 2019 Time: 11:00 AM - 12:00 PM Language: Phu Minh Tran