Cùng chơi và sáng tạo với học sinh của bạn

Trong hội thảo này, chúng ta sẽ thảo luận về làm thế nào để tổ chức và triển khai các hoạt động chế tạo. Chúng ta nghiên cứu nhiều loại kiến thức thực tiễn để áp dụng cho từng cấp độ bao gồm thiết kế bo mạch điều khiển, mạch điện và kỹ thuật về robot

Workshop Session 4
Location: High School C412 Date: Tháng Một 27, 2019 Time: 10:15 AM - 11:15 AM Language: Nguyen Nhan