Chính sách hủy đăng ký

Nhượng lại đăng ký:

  • Nếu người đăng ký không thể tham dự sự kiện vì bất cứ lý do gì thì có thể thương lượng với ban tổ chức để nhượng lại vé cho người ở cùng tổ chức.

Chính sách hủy đăng ký và hoàn tiền

  • Hủy đăng ký: vì lý do chi phí tổ chức sự kiện vượt ra ngoài khả năng của một tổ chức phi lợi nhuận như chúng tôi nên chúng tôi không thể hoàn tiền đăng ký được. Xin chân thành cảm ơn và thông cảm.
  • Hủy sự kiện: nếu vì một lý do nào đó ngoài tầm kiểm soát mà sự kiện bị hủy, toàn bộ tiền đăng ký sẽ được hoàn lại cho đại biểu.

Issuance of VAT Invoice (Red Invoice)

  • VAT invoices will be issued the week after the completion of the conference.